Slavnostní otevření nového antukového hřiště: nohejbalový turnaj

Home » Kalendář akcí » Slavnostní otevření nového antukového hřiště: nohejbalový turnaj

7. ročník turnaje v Žďárci u Seče. Startovné 100 Kč/tým, občerstvení zajištěno. Událost se koná pod záštitou starosty města Seče. Přihlášené týmy žádáme o příchod na prezentaci od 8:30 hod. Účastí na akci je nutné dodržet veškerá vládní nařízení a hygienická opatření.