Kurz první pomoci

Home » Kalendář akcí » Kurz první pomoci

Přednáška s lektorkou z Českého červeného kříže. Tématem druhé lekce kurzu jsou akutní neúrazové stavy u dětí - febrilní křeče, laringitidy a další.