Základní informace

Home » O městě » Základní informace

Původ názvu města Třemošnice pochází z dob, kdy na tomto území hojně rostly stromy střemchy (území porostlé střemchovím) a různými jazykovými úpravami a změnami vznikl název města Třemošnice.

O Třemošnici se ve starých zápisech píše vždy v souvislosti s lichnickým panstvím, třemošský dvůr byl jen část dědictví, které se přelévalo z majitele na majitele.

První písemná dochovaná zmínka o Třemošnici je z roku 1564 v Deskách zemských. Nachází se v dědické smlouvě Albrechta a Václava Robmhápových ze Suché. Kdy bratr Albrecht zdědil mimo jiné …dvůr třemošský s rolemi a lukami…

V roce 1610 syn Albrechta, Zikmund Robmháp, přesunul své sídlo z hradu Lichnice právě doTřemošnice, kde vybudoval tvrz v místě nynějšího zámečku.

Další rozvoj Třemošnice zaznamenáváme s novým majitelem panství Janem Václavem Caretto-Millesimo. Ten třemošnické panství přikoupil k ronovskému a na místě tvrze postavil roku 1750 zámeček. Na projektu se podílel pravděpodobně architekt Jan Santini. Z původního záměru postavit zde zámek byla realizována pouze část projektu - západní křídlo s kaplí.

Nakonec celé panství i s nedostavěný zámek jeho syn věnoval nadaci pro zchudlé šlechtice.

A ta zde v r.1823 umístila lesní správu nadace.

Pro Třemošnici byl důležitý rok 1816, kdy Jan Josef Zvěřina založil železárny-Hedvikov a to byl počátek průmyslové výroby v Třemošnici. S tím souvisel příliv nových obyvatel.

V roce 1920 je koupila společnost vedená Josefem Bartošem. Po válce byl závod zestátněn a přejmenován na KOVOLIS a v roce 1967 se rozrůstá o nový závod DAKO.

I rozvoj železnice a protažení trati Kolín-Čáslav-Golčův Jeníkov až do Třemošnice (14.února 1882) napomohl k rozvoji Třemošnice.

Nejdůležitějším dnem v novodobé historii Třemošnici je 1.červen 1994, kdy získává statut města a s ním i městský znak.